1,2% parama

MIELI TĖVELIAI,

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos galimybe, paramą skyrėte lopšeliui-darželiui „Berželis“, kuriame Jūsų mažylis gyvena ir ugdosi didesnę dienos dalį, kur jis ruošiamas gyvenimui, kur į jo sąmonę diegiami pirmieji doros, sąžiningumo, meilės daigeliai. Juk čia vaikai praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Čia jie žaidžia, bando pažinti supančio pasaulio paslaptis, susirasti draugų.

Labai prašome savo 1,2 proc. skirti mūsų įstaigai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant vaikų ugdymo(si) kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines erdves, stiprinant lopšelio-darželio materialinę bazę.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 2 d. gali pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti Mažeikių lopšelį-darželį „Berželis“.

 

Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę http://deklaravimas.vmi.lt.

 

Skirdami paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio „Berželis“ tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) aplinkos bei sąlygų gerinimo.

 

Mūsų rekvizitai:

 

Mokestinis laikotarpis: 2023;
E1 Gavėjo tipas: 2 – Paramos gavėjas;
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191653364;
E3 Mokesčio dalies paskirtis: Mažeikių lopšelis-darželis „Berželis“;
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2;
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: galima nurodyti, iki kurių metų skiriama parama.

Buveinės adresas – Draugystės g. 14, Mažeikiai

Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą!