Vizija, misija

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

            Darželio veikla remiasi progresyvistinės, humanistinės filosofijos idėjomis, nes geriausiai iliustruoja vaikų ir tėvų poreikius. Bendruomenės nariai veikia vadovaudamiesi tautiškumo, humaniškumo, demokratiškumo, sveikatingumo, integracijos, tęstinumo ir gamtosauginiu principu.

VIZIJA

Naujos kartos ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje vaikui įdomu ir gera augti.

MISIJA

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo, visuomenės raidos tendencijas  užtikrinti vaikų ugdymosi kokybę ir sveikatos stiprinimą.