Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Jolanta Jucienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Salomėja Novogreckienė, IU mokytoja;

Nariai:

 • Vilija Balčiūnienė, logopedė;
 • Genovaitė Buivydienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja;
 • Violeta Gineitienė,  socialinė pedagogė;
 • Simona Barvydienė, maitinimo organizatorė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Jolanta Jucienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Genovaitė Buivydienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja;

Nariai:

 • Ilona Novikovienė, PU mokytoja;
 • Raimonda Joniškienė, IU mokytoja;
 • Salomėja Novogreckienė, IUmokytoja;
 • Edita Alimė, vyr. buhalterė;
 • Nijolė Zakalskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

ETIKOS KOMISIJA

Pirmininkė – Rosita Juočerienė, IU mokytoja;

Sekretorė – Danutė Pranckaitienė, IU mokytoja;

Nariai:

 • Edita Alimė, vyr. buhalterė;
 • Dalia Daukantienė, mokytojos padėjėja;
 • Regina Petrulevičienė, mokytojos padėjėja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Pirmininkė – Romualda Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Nariai:

 • Kristina Grikštienė, sekretorė;
 • Jolanta Jucienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Edita Alimė, vyr. buhalterė;
 • Aušra Glodenienė, IU mokytoja.