Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Jolanta Jucienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Salomėja Novogreckienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Nariai:

 • Vilija Balčiūnienė, logopedė
 • Genovaitė Buivydienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja
 • Violeta Gineitienė,  socialinė pedagogė
 • Simona Barvydienė, maitinimo organizatorė

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkė – Romualda Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Nariai:

 • Kristina Grikštienė, sekretorė
 • Jolanta Jucienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Edita Alimė, vyr. buhalterė
 • Aušra Glodenienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Jolanta Jucienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Genovaitė Buivydienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Nariai:

 • Ilona Gorelytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 • Raimonda Joniškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Salomėja Novogreckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 • Edita Alimė, vyr. buhalterė
 • Nijolė Zakalskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė