Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Rosita Juočerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Salomėja Novogreckienė, IU mokytoja;

Nariai:

 • Vilija Balčiūnienė, logopedė;
 • Genovaitė Buivydienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja;
 • Violeta Gineitienė,  socialinė pedagogė;
 • Simona Barvydienė, maitinimo organizatorė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Pirmininkė – Rosita Juočerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Genovaitė Buivydienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja;

Nariai:

 • Ilona Novikovienė, PU mokytoja;
 • Ingrida Giržadienė, IU mokytoja;
 • Salomėja Novogreckienė, IU mokytoja;
 • Aušra Glodenienė, IU mokytoja;
 • Ligita Diržininkienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

ETIKOS KOMISIJA

 

Pirmininkė – Kornelija Kekienė, IU mokytoja;

Sekretorė – Danutė Pranckaitienė, IU mokytoja;

Nariai:

 • Edita Alimė, vyr. buhalterė;
 • Dalia Daukantienė, mokytojos padėjėja;
 • Regina Petrulevičienė, mokytojos padėjėja.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

 

Pirmininkė – Romualda Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Nariai:

 • Kristina Grikštienė, sekretorė;
 • Rosita Juočerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Edita Alimė, vyr. buhalterė;
 • Aušra Glodenienė, IU mokytoja.