Tyrimai ir analizės

Informacija neteikiama, nes lopšelis-darželis  Lietuvos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nėra užsakęs ir atlikęs tyrimų.