Vaikų sveikatos stiprinimas

NUO 2020 M. LOPŠELIS-DARŽELIS PRIPAŽINTAS SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA ŠALIES LYGMENIU

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA  „SVEIKATOS BERŽYNĖLIS“  2020–2024 M.

 

Programos tikslas – sveikatai palankioje aplinkoje formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.

Programą parengė: Jolanta Jucienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rosita Juočerienė, Ingrida Giržadienė ir  Vida Poškuvienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Grencevičienė.

Programos dalyviai: Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ ugdytiniai, mokytojai, tėvai (globėjai) ir kiti bendruomenės nariai.