Pedagogai

 

 MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

                                                                                                                                                                                                     2022–2023 M. M.

 

Eil.

Nr.

  Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė

kategorija

Užimamos pareigos Kontaktai
1 2 3 4 5 6
1. Jolanta Jucienė Aukštasis, magistras   Direktorė 8 614 28730

vadovasberzelis@gmail.com

2. Rosita Juočerienė Aukštasis, magistras   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 6 00 85595

berzelismetod@gmail.com

3. Violeta Gineitienė Aukštasis Mokytoja Socialinė pedagogė 8 696 00436

gineitiene.violeta@gmail.com

4. Genovaitė Buivydienė Aukštesnysis Muzikos mokytoja, metodininkė Meninio ugdymo pedagogė 8 610 69964

buivydienegenute@gmail.com

5. Vilija Balčiūnienė Aukštasis Vyr. spec. pedagogė Logopedė 8 672 47094

viliuk1@gmail.com

6. Kornelija Kekienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

Sporto salė
7. Agnė Povilavičienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Viščiukų“ grupė
8. Valdonė Raudonienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Viščiukų“ grupė

„Skruzdėliukų“ grupė

9.

 

Ingrida Giržadienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Skruzdėliukų“ grupė
10. Salomėja Novogreckienė Aukštesnysis Metodininkė IU mokytoja

(Montessori grupė)

„Kodėlčiukų“ grupė
11. Sonata Znutė Studijuoja (Vilniaus universitetas) Mokytoja IU mokytoja

(Montessori grupė)

„Kodėlčiukų“ grupė

 

12. Virginija Petkevičienė Aukštesnysis Mokytoja IU mokytoja

 

„Drugelių“ grupė
13. Monika Bričkutė Studijuoja (Klaipėdos valstybinė kolegija) Mokytoja IU mokytoja

 

„Drugelių“ grupė
14. Danutė Pranckaitienė Aukštasis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Boružėlių“ grupė
15. Aušra Glodenienė Aukštesnysis Metodininkė IU mokytoja

 

„Boružėlių“ grupė

„Bitučių“ grupė

16. Vida Poškuvienė Aukštasis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Bitučių“ grupė
17. Ramutė Mikalauskienė Aukštesnysis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Nykštukų“ grupė
18. Vida Vasarienė Aukštesnysis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Nykštukų“ grupė
19. Ilona Novikovienė Aukštasis Metodininkė PU mokytoja

 

„Pelėdžiukų“ grupė
20. Roma Gricienė Aukštasis Vyr. mokytojo PU mokytoja

 

„Pelėdžiukų“ grupė
21. Vilija Brencienė Aukštasis Mokytoja PU mokytoja

 

„Spindulėlių“ grupė
22. Jovita Ambrozaitė Aukštasis Vyr. mokytoja PU mokytoja

 

„Spindulėlių“ grupė