Pedagogai

 

 MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

                                                                                                                                                                                                     2021–2022 M. M.

 

Eil.

Nr.

  Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė

kategorija

Užimamos pareigos Kontaktai
1 2 3 4 5 6
1. Jolanta Jucienė Aukštasis, magistras   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. e. direktoriaus pareigas

8 614 28730

berzelismetod@gmail.com

2. Violeta Gineitienė Aukštasis Mokytoja Socialinė pedagogė 8 696 00436

gineitiene.violeta@gmail.com

3. Genovaitė Buivydienė Aukštesnysis Muzikos mokytoja, metodininkė Meninio ugdymo pedagogė 8 610 69964

buivydienegenute@gmail.com

4. Vilija Balčiūnienė Aukštasis Vyr. spec. pedagogė Logopedė 8 672 47094

viliuk1@gmail.com

5. Rosita Juočerienė Aukštasis, magistras Mokytoja IU mokytoja

 

Sporto salė
6. Ramutė Mikalauskienė Aukštesnysis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Viščiukų“ grupė
7. Valdonė Raudonienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Viščiukų“ grupė

„Skruzdėliukų“ grupė

8. Ingrida Giržadienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Skruzdėliukų“ grupė
9.

 

Salomėja Novogreckienė Aukštesnysis Metodininkė IU mokytoja

(Montessori grupė)

„Kodėlčiukų“ grupė
10. Monika Bričkutė Studijuoja (Klaipėdos valstybinė kolegija) Mokytoja IU mokytoja

(Montessori grupė)

„Kodėlčiukų“ grupė

„Drugelių“ grupė

11. Virginija Petkevičienė Aukštesnysis Mokytoja IU mokytoja

 

„Drugelių“ grupė
12. Aušra Glodenienė Aukštesnysis Metodininkė IU mokytoja

 

„Bitučių“ grupė
13. Vida Poškuvienė Aukštasis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Bitučių“ grupė
14. Danutė Pranckaitienė Aukštasis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Boružėlių“ grupė
1 2 3 4 5 6
15. Kornelija Kekienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Nykštukų“ grupė

„Boružėlių“ grupė

16. Vida Vasarienė Aukštesnysis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Nykštukų“ grupė
17. Ilona Novikovienė Aukštasis Metodininkė PU mokytoja

 

„Pelėdžiukų“ grupė
18. Vilija Brencienė Aukštasis Mokytoja PU mokytoja

 

„Pelėdžiukų“ grupė

„Spindulėlių“ grupė

19. Roma Gricienė Aukštasis Vyr. mokytojo PU mokytoja

 

„Spindulėlių“ grupė