Pedagogai

 

 MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

                                                                                                                                                                                                     2023–2024 M. M.

 

Eil.

Nr.

  Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė

kategorija

Užimamos pareigos Kontaktai
1 2 3 4 5 6
1. Jolanta Jucienė Aukštasis, magistras   Direktorė 8 614 28730

vadovasberzelis@gmail.com

2. Rosita Juočerienė Aukštasis, magistras   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 6 00 85595

berzelismetod@gmail.com

3. Violeta Gineitienė Aukštasis Mokytoja Socialinė pedagogė 8 696 00436

gineitiene.violeta@gmail.com

4. Jolanta Golovanova Aukštasis Metodininkė Meninio ugdymo mokytoja 8 610 11868

spurgiusss@gmail.com

5. Vilija Balčiūnienė Aukštasis Vyr. spec. pedagogė Logopedė 8 672 47094

viliuk1@gmail.com

6. Kornelija Kekienė Aukštasis Mokytoja Fizinio ugdymo mokytoja

 

Sporto salė
7. Agnė Povilavičienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Viščiukų“ grupė
8. Gienovaitė Virketienė Aukštesnysis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Viščiukų“ grupė

 

9.

 

Ramutė Mikalauskienė Aukštesnysis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Nykštukų“ grupė
10. Vida Vasarienė Aukštesnysis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Nykštukų“ grupė
11. Valdonė Raudonienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Skruzdėliukų“ grupė
12. Ingrida Giržadienė Aukštasis Mokytoja IU mokytoja

 

„Skruzdėliukų“ grupė
13. Salomėja Novogreckienė Aukštesnysis Metodininkė IU mokytoja

(Montessori grupė)

„Kodėlčiukų“ grupė
14. Sonata Znutė Studijuoja (Vilniaus universitetas) Mokytoja IU mokytoja

(Montessori grupė)

„Kodėlčiukų“ grupė

 

15. Vida Poškuvienė Aukštasis Vyr. mokytoja IU mokytoja

 

„Bitučių“ grupė
16. Lina Jurkšaitė Studijuoja (Vilniaus universitetas) Mokytoja IU mokytoja

 

„Bitučių“ grupė
17. Aušra Glodenienė Aukštesnysis Metodininkė IU mokytoja

 

„Boružėlių“ grupė
18. Edvina Norvaišaitė Studijuoja (Klaipėdos valstybinė kolegija) Mokytoja IU mokytoja

 

„Boružėlių“ grupė
19. Virginija Petkevičienė Aukštesnysis Mokytoja IU mokytoja

 

„Drugelių“ grupė
20. Monika Bričkutė Studijuoja (Klaipėdos valstybinė kolegija) Mokytoja IU mokytoja

 

„Drugelių“ grupė
21. Ilona Novikovienė Aukštasis Metodininkė PU mokytoja

 

„Pelėdžiukų“ grupė
22. Roma Gricienė Aukštasis Vyr. mokytojo PU mokytoja

 

„Pelėdžiukų“ grupė
23. Vilija Brencienė Aukštasis Mokytoja PU mokytoja

(Mišri grupė)

„Spindulėlių“ grupė
24. Jovita Ambrozaitė Aukštasis Vyr. mokytoja PU mokytoja

(Mišri grupė)

„Spindulėlių“ grupė