Maitinimo organizavimas

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Berželis” maitinimas organizuojamas vadovaujantis šiuo metu Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, pačiais naujausiais moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis.

Susipažinimui:

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia naujausia redakcija (nuo 2023 m. lapkričio mėn. 1 d.) (Susipažinti);

 

Darželyje vaikai yra maitinami pagal 15 dienų maitinimo valgiaraštį. Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje.

Mes norime valgyti skaniai ir sveikai, todėl taikome sveikatai palankų maitinimą. Mityba nuolat gerinama, siekiama kuo aukštesnės patiekalų maistinės vertės ir kuo didesnės naudos vaikų sveikatai.

 

Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.