Maitinimo organizavimas

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Berželis” vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia naujausia redakcija (nuo 2021 m. lapkričio mėn. 1 d.) (Susipažinti);

 

Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.

 

Valgiaraščiai: