Maitinimo organizavimas

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Berželis” vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu Nr. V-394 patvirtintu „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia naujausia redakcija (nuo 2023 m. lapkričio mėn. 1 d.) (Susipažinti);

Darželis sėkmingai vykdo programas ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, kurios  remiamos Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis.

Mes norime valgyti skaniai ir sveikai, todėl taikome sveikatai palankų maitinimą.

 

 

Valgiaraščiai: