Tarnybiniai nusižengimai

Informacija neteikiama, nes lopšelyje-darželyje nėra padaryta darbuotojų tarnybinių nusižengimų.