Vadovai

Jolanta Jucienė

Direktorė

Tel. 8-443 75732

El. paštas: vadovasberzelis@gmail.com

 Išsilavinimas: 

2019 m. Ugdymo mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos sporto universitetas

2005 m. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Klaipėdos universitetas

1987 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija, J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla

 Darbo patirtis: 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Rosita Juočerienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

nr.: 8-443-75732

paštas: berzelismetod@gmail.com

Išsilavinimas:

2021 m. Pradinio ugdymo pedagogikos specializacija, Vilniau universitetas, Šiaulių akademija.

2015 m. edukologijos ( specializacija – vaikų teisių apsaugos vadyba) magistro laipsnis, Šiaulių universitetas.

2009 m. edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Klaipėdos universitetas.

2007 m. socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, Klaipėdos kolegija.

Darbo patirtis:

Nuo 2022 sausio 3 d. Mažeikių lopšelio darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2019-03-11 – 2021-12-31 Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ IU mokytoja.

2015-02-05 – 2019-03-11 Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos socialinė pedagogė.

2007-03-01 – 2013-10-30 Mažeikių raj. vaikų našlaičių ir senelių globos namų socialinė pedagogė.

 

Kristina Gimbutienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Tel. nr.: 0-443-75732

El. paštas: ldberzelisukis@gmail.com

Išsilavinimas:

2009 m. Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties buhalterinė apskaita, Žemaitijos kolegija.

Darbo patirtis:

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Mažeikių lopšelio darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui.