Vadovai

Jolanta Jucienė

 • Laikinai einanti direktoriaus pareigas, pavaduotoja ugdymui
 • Tel. 8-443 75732
 • El. paštas: vadovasberzelis@gmail.com
 •  Išsilavinimas: 
 • 2019 m. Ugdymo mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos sporto universitetas
 • 2005 m. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Klaipėdos universitetas
 • 1987 m. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija, J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla

 Darbo patirtis: 

 • Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • 2008– 2015 Mažeikių lopšelio-darželio „Delfinas“ judesio korekcijos pedagogė, auklėtoja, sekretorė – archyvarė
 • 2006–2008 Mažeikių raj. Vaikų našlaičių ir senelių globos namai auklėtoja
 • 1998–2006 UAB „Pieno žvaigždės“ fil. Mažeikių pieninė apskaitininkė, buhalterė
 • 1987–1993 Mažeikių lopšelio-darželio „Liepaitė“ auklėtoja

Romualda Jonušienė 

 • Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 • Tel. 8-443 75732
 • El. paštas: romjonus@gmail.com

Išsilavinimas – specialusis vidurinis

 • Nuo 1993 m. Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui