Veiklos sritys, rūšys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

 

  1. Pagrindinės veiklos rūšys:

1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

 

  1. Kitos veiklos rūšys:

2.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

  1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

3.2. žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90