Korupcijos prevencija

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

 

SUSIDŪREI SU KORUPCIJA?

Įspėk Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ L.e.p.direktorę telefonu Tel. (8-443) 72577 arba el. paštu:  vadovasberzelis@gmail.com

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba arba telefonu (8 5) 266 3333