Laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigoms eiti.Parsisiųsti Adobe PDF formate
Konkurso paskelbimo data 2021 m. birželio 10 d.
Atranka vyks 2021 m. spalio 19 d..

 


Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ Pareigybės pavadinimas – Logopedas (specialusis pedagogas).  – Parsisiųsti Adobe PDF formate

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis – logopedo (specialiojo pedagogo), 0,5 pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos, vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-01-17 d. įstatymo  Nr. XIII-198 5 priedo nuostatomis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,91 iki 8,62 (darbo užmokestis už 0,5 pareigybės – nuo 611,54 Eur  iki  762,87 Eur).