Vadovo ataskaita, metinės užduotys

2023 metų lopšelio-darželio vadovo veiklos ataskaita ( Parsisiųsti Adobe PDF formate). Mažeikių lopšelio-darželio “Berželis” bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo internetinėje svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl direktoriaus veiklos vertinimo lopšelio-darželio tarybai. Pasiūlymus siųsti lopšelio-darželio tarybos pirmininkei Romai Gricienei el. paštu stefanijaradvile@gmail.com