MŪSŲ DARŽELIO MEDŽIŲ ĮVAIROVĖ

Spalio pabaigoje į mūsų darželį atvyko laimėto projekto ,,Pažink, suprask ir rūpinkis gamta”
partneriai Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” „Bitučių“ grupės vaikai su mokytojomis. Svečiai
kartu su mūsų darželio PU Spindulėlių grupės vaikais dalyvavo Fotonuotraukų lauko parodos
,,Mūsų darželio medžių įvairovė” pristatyme, kurios tikslas – skatinti priešmokyklinio amžiaus
vaikus pažinti artimoje aplinkoje augančius medžius ir jais rūpintis. Susitikimo metu vaikai turėjo
atlikti įvairiausias užduotis: surasti ir įvardinti nurodytus medžius bei su grupėse turimais
planšetiniais kompiuteriais juos nufotografuoti, atrasti aukščiausią medį, medį – spygliuotį, medį –
mezgantį vaisius. Po užduočių atlikimo vaikų laukė sportinės rungtys, žaidimai bei pokalbiai prie
arbatos puodelio.