Direktoriaus pavaduotojų metodinis užsiėmimas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ

 METODINIS UŽSIĖMIMAS

Spalio gale lopšelyje-darželyje „Berželis“ vyko ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinis užsiėmimas „Ugdymo veiklų organizavimas lauko erdvėse“. Dalyvės susipažino su „Berželio“ lauko gamtine aplinka, keletą veiklų išbandė praktiškai. Grįžusios iš lauko salėje aptarė ugdymo organizavimo lauke ypatumus, iššūkius ir galimybes.