PRASMINGAS BENDRADARBIAVIMAS ORIENTUOTAS Į ŠIUOLAIKINIUS ŠVIETIMO IŠŠŪKIUS

PRASMINGAS BENDRADARBIAVIMAS ORIENTUOTAS

Į ŠIUOLAIKINIUS ŠVIETIMO IŠŠŪKIUS

 

Šiuolaikinio mokytojo darbe svarbu kasdien mokytis, bendradarbiauti, keistis idėjomis, ugdymo naujovėmis ir žiniomis. Tuo tikslu lapkričio mėnesį lopšelyje-darželyje „Berželis“ lankėsi socialiniai partneriai iš Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“. Šio darželio pedagogai 2 metus dalyvavo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ mokymuose ir praktiškai prisidėjo prie „Patirčių erdvės“ metodinių rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams rengimo. Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai iš Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ pristatė vaizdinį pranešimą apie inovatyvių metodų taikymą įvairių poreikių vaikų ugdymo(si) kokybei užtikrinti. Berželio pedagogai praktiškai išbandė inovatyvias priemones, bei metodus, padedančius vaikams užtikrinti šiuolaikišką ugdymą.

Kolegėms iš Kauno buvo pristatyta lopšelio-darželio „Berželis“ lauko gamtinė aplinka.

Pedagogai susipažino su tvarios, ekologiškos, inovatyvios lauko aplinkos kūrimo ypatumais ir praktinėmis pritaikymo galimybėmis šiuolaikinio vaiko ugdymui(si) darželyje. Su kolegėmis pasidalinta būdais ir priemonėmis apie darželio kintančios gamtinės aplinkos svarbą ir pritaikymą kasdieninėms inovatyvioms vaikų veikloms organizuoti. Žinodami gamtos naudą ir jos trūkumo ypatingą žalą įvairių poreikių vaikams, lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė lauko aplinką formuoja natūralaus kraštovaizdžio stiliumi. Vaikai čia turi ryšį su gamta, galimybę visais metų laikais lavinti savo pojūčius ir gyventi sveikesnį gyvenimą. Siekiant harmonijos su gamta  Berželyje naudojama daug natūralių medžiagų ir laikomasi tvarumo ir ekologiškumo principų. Darželio aplinkoje esantys natūralios gamtos elementai puikiai atliepia šiuolaikinę aplinką ir sukuria vaikams tikrą vaikystę, kurioje smagu ir įdomu tyrinėti.

Kauno lopšelio-darželio direktorė ir pedagogai, turėdami naujausių praktinių žinių apie lauko aplinkos pritaikymo svarbą kasdieninių inovatyvių vaikų veiklų organizavimui, teigė, kad lopšelyje-darželyje „Berželis“ ugdytiniams sudarytos tam tinkamos gamtinės sąlygos ir galimybės mokymui(si), įvairiems žaidimams ir patirtims.

Lopšelio-darželio „Berželis“ vadovė džiaugiasi galimybe su socialiniais partneriais iš Kauno pasidalinti mokymo(si) gerąją patirtimi, idėjomis, kaip užtikrinti kokybišką inovatyvų ugdymą tiek vidaus, tiek lauko erdvėse šiuolaikiniams vaikams, šio laikmečio kontekste. Džiugu, kad visa „Berželio“ bendruomenė siekia, kad inovatyvus, patyriminis ugdymas, užtikrinantis kokybišką ugdymo organizavimą įvairių poreikių vaikams, visais metų laikais būtų ne įvykis, o įprasta dienos rutina.