OŽIO DIENA DARŽELYJE

Lapkričio 11 d. darželyje buvo švenčiama ožio diena. Jau senovėje lietuviai šį mėnesį
švęsdavo Ožio dieną. Tai būdavo žiemos šauktuvės ir rudens palydos. Ši diena buvo labai svarbi
piemenėliams – būdavo baigiami lauko darbai, į tvartus suvaromi gyvuliai ir jiems nebereikėdavo
gyvulių šaltyje ganyti. Mes, minėdami ožio dieną, muzikos salėje dainavome lietuvių liaudies
dainas, šokome ratelius, žaidėme liaudiškus žaidimus, o neklaužada oželis vis norėjo pasprukti nuo
piemenėlio, kuris jį gaudė norėdamas šiltai uždaryti.