Patirtinis ugdymas lauko edukacinėse erdvėse

Lapkričio 11 d. mūsų įstaigos pedagogai dalyvavo Tirkšlių darželio „Giliukas“ organizuotame
seminare „Patirtinis ugdymas įstaigos edukacinėse erdvėse“.
Seminarą vedė lektorius, auklėtojas, lauko darželio projektų vadovas Tomas Audenis. Lektorius
pristatė ugdymo lauke organizavimo principus, pasidalino patirtimi kaip kūrybiškai galima
išnaudoti esamas bei susikurti naujas edukacines ugdymo erdves lauke. Tirkšlių pušyne organizavo
praktinius užsiėmimus.
Seminaro metu lopšelių-darželių „Giliukas“, „Saulutė“ ir „Berželis“ pedagogai dalijosi savo
gerąja darbo patirtimi, gilino žinias.
Nuoširdžiai dėkojame savo socialiniams partneriams – darželiui „Giliukas“ už pakvietimą į šį
renginį.